AGENT DE TURISM

 CONDIŢII DE INSCRIERE ŞI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere:

 • minim învăţământ general obligatoriu
 • dovada activităţii, din care să reiasă că persoana a lucrat/ a colaborat/ a efectuat un stagiu de practică într-o agenţie de turism licenţiată, având atribuţii de agent de turism, pe o perioadă de minim 6 luni (ex: contract de muncă, adeverinţă de vechime, adeverinţă de practică etc.)

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • CV

 TAXA DE EVALUARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Procesul de evaluare a competenţelor profesionale
 • Eliberarea certificatului de competenţe profesionale recunoscut de MT, MMJS şi MEN

 COMPETENŢE PROFESIONALE EVALUATE

 • Cunoaşterea reglementărilor referitoare la sănătate şi securitate în muncă, la situaţii de urgenţă şi la protecţia mediului aplicabile în activitatea agenţiei de turism
 • Cunoaşterea legislaţiei generale în domeniul turismului şi specifice în activitatea de turism
 • Comunicarea interpersonală
 • Lucrul în echipă în agenţia de turism
 • Comunicarea profesională în limba engleză în agenţia de turism
 • Competenţe informatice specifice agenţiei de turism
 • Competenţe de bază în geografia turismului
 • Competenţe de vânzări specifice agenţiei de turism
 • Gestionarea solicitărilor clienţilor agenţiei de turism
 • Utilizarea sistemelor software specifice în agenţia de turism
 • Studierea, ofertarea şi vânzarea serviciilor/ produselor turistice
 • Administrarea documentelor de evidenţă operativă şi de încasări/ plăţi specifice activităţii agenţiei de turism
 • Ofertarea şi vânzarea poliţelor de asigurare şi încasarea contravalorii acestora

CUM MĂ ÎNSCRIU LA PROCESUL DE EVALUARE

   evaluare@cedes-cd.rooffice@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650;