AGENT DE TURISM

 CONDIŢII DE INSCRIERE ŞI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere:

 • minim învăţământ general obligatoriu
 • dovada activităţii, din care să reiasă că persoana a lucrat/ a colaborat/ a efectuat un stagiu de practică într-o agenţie de turism licenţiată, având atribuţii de agent de turism, pe o perioadă de minim 6 luni (ex: contract de muncă, adeverinţă de vechime, adeverinţă de practică etc.)

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • CV

 TAXA DE EVALUARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Procesul de evaluare a competenţelor profesionale
 • Eliberarea certificatului de competenţe profesionale recunoscut de MT, MMJS şi MEN

 COMPETENŢE PROFESIONALE EVALUATE

 • Cunoaşterea reglementărilor referitoare la sănătate şi securitate în muncă, la situaţii de urgenţă şi la protecţia mediului aplicabile în activitatea agenţiei de turism
 • Cunoaşterea legislaţiei generale în domeniul turismului şi specifice în activitatea de turism
 • Comunicarea interpersonală
 • Lucrul în echipă în agenţia de turism
 • Comunicarea profesională în limba engleză în agenţia de turism
 • Competenţe informatice specifice agenţiei de turism
 • Competenţe de bază în geografia turismului
 • Competenţe de vânzări specifice agenţiei de turism
 • Gestionarea solicitărilor clienţilor agenţiei de turism
 • Utilizarea sistemelor software specifice în agenţia de turism
 • Studierea, ofertarea şi vânzarea serviciilor/ produselor turistice
 • Administrarea documentelor de evidenţă operativă şi de încasări/ plăţi specifice activităţii agenţiei de turism
 • Ofertarea şi vânzarea poliţelor de asigurare şi încasarea contravalorii acestora

CUM MĂ ÎNSCRIU LA PROCESUL DE EVALUARE

Înscrierea se poate face direct la sediul CEDES CD din str.Turturelelor, nr.11A (Phoenicia Bussines Center) sau accesând butonul

Pentru detalii sau informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi :

   turism@cedes-cd.rooffice@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650; 0755.119.842