CAMERISTĂ

 CONDIŢII DE INSCRIERE ŞI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere:

 • minim învăţământ gimnazial
 • dovada activităţii, din care să reiasă că persoana a lucrat/ a colaborat/ a efectuat un stagiu de practică într-o unitate de cazare clasificată, având şi atribuţii de cameristă, pe o perioadă de minim 6 luni (ex: contract de muncă, adeverinţă de vechime, adeverinţă de practică etc.)

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • Adeverinţă medicală cu specificaţia „clinic sănătos”
 • CV

 TAXA DE EVALUARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Procesul de evaluare a competenţelor profesionale
 • Eliberarea certificatului de competenţe profesionale recunoscut de MT, MMJS şi MEN

 COMPETENŢE PROFESIONALE EVALUATE

 • Aplicarea normelor igienico-sanitare
 • Aplicarea NPM şi NPSI
 • Comunicarea eficientă cu clienţii
 • Planificarea activităţii proprii
 • Raportarea activităţii proprii
 • Aranjarea camerei
 • Efectuarea de servicii de curăţenie în camere şi zone comune
 • Efectuarea de servicii de curăţenie în toalete şi băi
 • Oferirea de servicii suplimentare

CUM MĂ ÎNSCRIU LA PROCESUL DE EVALUARE

  evaluare@cedes-cd.rooffice@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650;