CAMERISTĂ

 CONDIŢII DE INSCRIERE ŞI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere:

 • minim învăţământ gimnazial
 • dovada activităţii, din care să reiasă că persoana a lucrat/ a colaborat/ a efectuat un stagiu de practică într-o unitate de cazare clasificată, având şi atribuţii de cameristă, pe o perioadă de minim 6 luni (ex: contract de muncă, adeverinţă de vechime, adeverinţă de practică etc.)

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • Adeverinţă medicală cu specificaţia „clinic sănătos”
 • CV

 TAXA DE EVALUARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Procesul de evaluare a competenţelor profesionale
 • Eliberarea certificatului de competenţe profesionale recunoscut de MT, MMJS şi MEN

 COMPETENŢE PROFESIONALE EVALUATE

 • Aplicarea normelor igienico-sanitare
 • Aplicarea NPM şi NPSI
 • Comunicarea eficientă cu clienţii
 • Planificarea activităţii proprii
 • Raportarea activităţii proprii
 • Aranjarea camerei
 • Efectuarea de servicii de curăţenie în camere şi zone comune
 • Efectuarea de servicii de curăţenie în toalete şi băi
 • Oferirea de servicii suplimentare

CUM MĂ ÎNSCRIU LA PROCESUL DE EVALUARE

Înscrierea se poate face direct la sediul CEDES CD din str.Turturelelor, nr.11A (Phoenicia Bussines Center) sau accesând butonul

Pentru detalii sau informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi :

   turism@cedes-cd.rooffice@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650; 0755.119.842