GHID DE TURISM

 CONDIŢII DE INSCRIERE ŞI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere:

 • minim învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat
 • dovada activităţii, din care să reiasă că persoana a lucrat/ a colaborat/ a efectuat un stagiu de practică într-o agenţie de turism licenţiată, însoţind grupuri de turişti pe lângă un ghid autorizat, pe o perioadă de minim 6 luni (ex: contract de muncă, adeverinţă de vechime, adeverinţă de practică etc.)

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • Adeverinţă medicală cu specificaţia „clinic sănătos”
 • cazier
 • CV

 TAXA DE EVALUARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Procesul de evaluare a competenţelor profesionale
 • Eliberarea certificatului de competenţe profesionale recunoscut de MT, MMJS şi MEN

 COMPETENŢE PROFESIONALE EVALUATE

 • Întocmirea schiţei primare a activităţilor turistice
 • Oferirea informaţiilor de interes turistic
 • Asigurarea unui climat favorabil turiştilor
 • Coordonarea activităţii turistice
 • Derularea activităţilor administrative
 • Întocmirea programelor opţionale
 • Gestionarea fondurilor alocate activităţii
 • Asigurarea formalităţilor la trecerea frontierei
 • Elaborarea raportului final

CUM MĂ ÎNSCRIU LA PROCESUL DE EVALUARE

Înscrierea se poate face direct la sediul CEDES CD din str.Turturelelor, nr.11A (Phoenicia Bussines Center) sau accesând butonul

Pentru detalii sau informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi :

   turism@cedes-cd.rooffice@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650; 0755.119.842