LUCRĂTOR COMERCIAL

 CONDIŢII DE INSCRIERE ŞI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere:

 • minim învăţământ general obligatoriu
 • dovada activităţii în ocupaţia Lucrător Comercial, din care să reiasă că persoana a lucrat, a colaborat sau a efectuat un stagiu de practică – minim 6 luni (ex.: adeverinţă de la locul de muncă)

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii (minim 10 clase)
 • Original adeverinta medicală
 • CV (să conţină şi perioada menţionată în dovada activităţii în ocupaţie)

 TAXA DE EVALUARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Procesul de evaluare a competenţelor profesionale
 • Eliberarea certificatului de competenţe profesionale recunoscut de MMJS şi MEN.

Unităţile de competenţe profesionale pentru ocupaţia Lucrător Comercial:

 • U9  – Asigurarea calităţii
 • U10 – Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
 • U11 – Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare şi de protecţie a mediului
 • U12 – Asigurarea cadrului general de desfăşurare a activităţii punctului de vânzare
 • U13 – Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării
 • U14 – Realizarea vânzării
 • U15 – Întocmirea situaţiei vânzărilor şi raportarea acesteia
 • U16 – Actualizarea stocurilor de produse

CUM MĂ ÎNSCRIU LA PROCESUL DE EVALUARE

  evaluare@cedes-cd.rooffice@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650;