LUCRĂTOR COMERCIAL

 CONDIŢII DE INSCRIERE ŞI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere:

 • minim învăţământ general obligatoriu
 • dovada activităţii în ocupaţia Lucrător Comercial, din care să reiasă că persoana a lucrat, a colaborat sau a efectuat un stagiu de practică – minim 6 luni (ex.: adeverinţă de la locul de muncă)

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii (minim 10 clase)
 • Original adeverinta medicală
 • CV (să conţină şi perioada menţionată în dovada activităţii în ocupaţie)

 TAXA DE EVALUARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Procesul de evaluare a competenţelor profesionale
 • Eliberarea certificatului de competenţe profesionale recunoscut de MMJS şi MEN.

Unităţile de competenţe profesionale pentru ocupaţia Lucrător Comercial:

 • U9  – Asigurarea calităţii
 • U10 – Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
 • U11 – Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare şi de protecţie a mediului
 • U12 – Asigurarea cadrului general de desfăşurare a activităţii punctului de vânzare
 • U13 – Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării
 • U14 – Realizarea vânzării
 • U15 – Întocmirea situaţiei vânzărilor şi raportarea acesteia
 • U16 – Actualizarea stocurilor de produse

CUM MĂ ÎNSCRIU LA PROCESUL DE EVALUARE

Înscrierea se poate face direct la sediul CEDES CD din str.Turturelelor, nr.11A (Phoenicia Bussines Center) sau accesând butonul

Pentru detalii sau informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi :

   turism@cedes-cd.rooffice@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650; 0755.119.842