ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Tip curs : specializare (2 luni)

Asistentul medical comunitar contribuie la starea de sănătate generalã a individului, familiei şi comunităţii prin acordarea îngrijirilor care vizează promovarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijirea celor bolnavi la domiciliu, în condiţiile utilizării unei intervenţii care adeseori reclamă o tehnologie avansată şi o foarte bună pregătire practică. Înscrie-te la acest curs pentru a deveni un asistent medical comunitar care aduce plus valoare comunităţii prin educarea privind sănătatea, sesizarea, monitorizarea şi gestionarea cazurilor din comunitate.

CERTIFICARE CURS

Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.

Programul este certificat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi este autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere: şcoala postliceală sanitară/ Liceul Sanitar cu diplomă/ Colegiul universitar sanitar

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • Adeverinţă medicală
 • CV

 TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Formalităţile de înscriere
 • Activitatea de curs (teoretică şi practică)
 • Suportul de curs
 • Fişele de lucru
 • Examenul de absolvire
 • Eliberarea certificatului de absolvire ANC, recunoscut de MMJS şi MEN

REDUCERI DE FIDELIZARE

*reducerile se aplică doar în Bucureşti şi nu se cumulează

 • Pentru STUDENŢI – 10% reducere, în baza legitimaţiei de student sau a cardului ISIC
 • Pentru foşti CURSANŢI – 15% reducere
 • VINO CU UN PRIETEN – 10% reducere pentru ambele persoane
 • PLATA INTEGRALĂ – 5% reducere pentru plata la înscriere

 METODA DE LUCRU

CEDES CD foloseşte metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacţiunea directă, activă şi constructivă dintre participanţi şi formatori. Dintre metodele şi instrumentele folosite menţionăm: expunere, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, materiale audio-video, dezbateri, simulări, exerciţii şi aplicaţii practice (după caz).

 COMPETENŢE PROFESIONALE 

 • Acordarea primului ajutor în caz de urgenţă
 • Planificarea propriei activităţi
 • Comunicarea interactivă cu toţi actorii de la nivelul comunităţii
 • Identificarea nevoilor de îngrijiri de sănătate la nivelul comunităţii
 • Supravegherea gravidei
 • Supravegherea nou-născutului şi a lăuzei
 • Promovarea sănătăţii la nivelul comunităţii
 • Întocmirea dosarului de evidenţă a beneficiarului
 • Prevenirea şi depistarea îmbolnăvirilor
 • Monitorizarea auto-îngrijirii
 • Administrarea unor tratamente medicale la domiciliul persoanelor asistate

 DESPRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Examenul de absolvire constă într-un test scris şi susţinerea unui proiect realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare sub îndrumarea formatorilor.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA ACEST CURS

Înscrierea se poate face direct la sediul CEDES CD din str.Turturelelor, nr.11A (Phoenicia Bussines Center) sau accesând butonul

Pentru detalii sau informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi :

   cursuri@cedes-cd.roturism@cedes-cd.rooffice@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650; 0755.119.842