CAMERISTĂ

Tip curs : calificare (3 luni)

Autorizaţie seria B, nr. 0014024, înmatriculat în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 40/4954/08.08.2023

Camerista efectuează diferite servicii de curăţenie în spaţiile hoteliere, poate îngriji garderoba şi obiectele personale ale clienţilor, se ocupă de tot ceea ce reprezintă serviciile de igienizare şi curăţare a spaţiilor. Prin urmare, calitatea serviciilor presate de aceasta reprezintă imaginea unităţii de cazare.

Uniformă impecabilă, servicii ireproşabile, discreţie, atenţie la detalii, amabilitate şi promptitudine sunt doar câteva dintre cele mai importante calităţi pe care orice cameristă trebuie să le deţină. Urmând cursul nostru, poţi învăţa şi tu cum să devii o cameristă profesionistă.

CERTIFICARE CURS

Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.

Programul este certificat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale, cu avizul de specialitate de la Ministerul Turismului.

 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere: minim studiile corespunzătoare învăţământului obligatoriu 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos)
 • CV

 TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Formalităţile de înscriere
 • Activitatea de curs (teoretică şi practică)
 • Suportul de curs
 • Fişele de lucru
 • Examenul de absolvire
 • Eliberarea certificatului de calificare, recunoscut de MT, MMJS şi MEN

REDUCERI DE FIDELIZARE

*reducerile se aplică doar în Bucureşti şi nu se cumulează

 • Pentru STUDENŢI – 10% reducere, în baza legitimaţiei de student sau a cardului ISIC
 • Pentru foşti CURSANŢI – 15% reducere
 • VINO CU UN PRIETEN – 10% reducere pentru ambele persoane
 • PLATA INTEGRALĂ – 5% reducere pentru plata la înscriere

 METODA DE LUCRU

CEDES CD foloseşte metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacţiunea directă, activă şi constructivă dintre participanţi şi formatori. Dintre metodele şi instrumentele folosite menţionăm: expunere, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, materiale audio-video, dezbateri, simulări, exerciţii şi aplicaţii practice (după caz).

 COMPETENŢE PROFESIONALE 

 • Comunicarea eficientă în cadrul unei unități de cazare
 • Lucrul în echipă în departamentul de curățenie (housekeeping) al unei unități de cazare
 • Gestionarea reclamațiilor clienților
 • Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă și a reglementărilor în domeniul situațiilor de urgență specifice turismului
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului în domeniul turismului
 • Aplicarea normelor igienico-sanitare specifice departamentului de curățenie (housekeeping) al unei unități de cazare
 • Aplicarea noțiunilor de bază despre organizarea activității în departamentul de curățenie (housekeeping) al unei unități de cazare
 • Efectuarea operaţiilor de curățenie, întreținere, amenajare şi igienizare a spaţiilor de cazare
 • Efectuarea operaţiilor de curățenie, întreținere, amenajare şi igienizare a spațiilor comune
 • Gestionarea echipamentului de lucru și a stocurilor specifice departamentului de curățenie (housekeeping)

 DESPRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Examenul de absolvire constă într-un test scris şi susţinerea unui proiect realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare sub îndrumarea formatorilor.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA ACEST CURS

  secretariat@cedes-cd.roturism@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650;