DIRECTOR CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ

Tip curs : perfecționare (2 luni)

Informaţia joacă un rol fundamental în turism. Centrele de Informare Turistică (CIT) completează şi restructurează acest fapt, la nivel naţional. Buna gestionare a CIT-ului revine Directorului Centrului de Informare Turistică. El se implică activ în susţinerea punctelor de vedere ale comunităţii de afaceri, realizând parteneriate pentru promovare, îmbunătăţirea calităţii serviciilor, încurajarea investiţiilor, cooperarea cu centre similare din ţară sau străinătate. Acesta trebuie să fie o persoană bine pregătită, care să coordoneze activitatea centrului, să asigure furnizarea informaţiilor cu caracter turistic vizitatorilor şi să promoveze întreg patrimoniu turistic.

CERTIFICARE CURS

Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.

Programul este certificat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere: studii superioare în orice domeniu finalizate prin examen de licenţă

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • CV

 TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Formalităţile de înscriere
 • Activitatea de curs (teoretică şi practică)
 • Suportul de curs
 • Fişele de lucru
 • Examenul de absolvire
 • Eliberarea certificatului de absolvire, recunoscut de MT, MMJS şi MEN

 METODA DE LUCRU

CEDES CD foloseşte metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacţiunea directă, activă şi constructivă dintre participanţi şi formatori. Dintre metodele şi instrumentele folosite menţionăm: expunere, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, materiale audio-video, dezbateri, simulări, exerciţii şi aplicaţii practice (după caz).

 COMPETENŢE PROFESIONALE 

 • Promovarea imaginii, a produselor şi serviciilor organizaţiei
 • Implementarea şi asigurarea calităţii produselor şi serviciilor
 • Controlul respectării reglementărilor legale specifice
 • Administrarea şi gestionarea documentelor
 • Coordonarea operaţiunilor cu mijloace şi instrumente de plată
 • Realizarea portofoliului de informaţii
 • Consiliere de specialitate
 • Elaborarea de rapoarte, informări
 • Reprezentarea intereselor Autorităţii Naţionale pentru Turism, autorităţilor administraţiei publice locale, a agenţiei regionale de dezvoltare în zonă

 DESPRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Examenul de absolvire constă într-un test scris şi susţinerea unui proiect realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare sub îndrumarea formatorilor.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA ACEST CURS

  secretariat@cedes-cd.roturism@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650;