DIRECTOR DE AGENȚIE DE TURISM

TOUR-OPERATOARE/ DETAILISTĂ/ FILIALĂ/ SUCURSALĂ

Tip curs : formare managerială (6 luni)

Piaţa turistică reprezintă o provocare pentru antreprenorii din acest domeniu, cunoscând noi tendinţe şi dezvoltând noi profile ale turiştilor din ce în ce mai exigenţi. Află cum să-ţi înfiinţezi o agenţie de turism şi să dezvolţi o afacere de succes, prin poziţionarea pe piaţă, dezvoltarea produselor turistice specifice şi oferirea de servicii turistice de calitate.

CERTIFICARE CURS

Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.

Programul este certificat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale, cu avizul de specialitate de la Ministerul Turismului.

 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere: minim învăţământ liceal finalizat prin examen de bacalaureat, calificare în turism

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copii acte de studii
 • CV

 TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Formalităţile de înscriere
 • Activitatea de curs (teoretică şi practică)
 • Suportul de curs
 • Fişele de lucru
 • Examenul de absolvire
 • Eliberarea certificatului de absolvire, recunoscut de MT, MMJS şi MEN

REDUCERI DE FIDELIZARE

*reducerile se aplică doar în Bucureşti şi nu se cumulează

 • Pentru STUDENŢI – 10% reducere, în baza legitimaţiei de student sau a cardului ISIC
 • Pentru foşti CURSANŢI – 15% reducere
 • VINO CU UN PRIETEN – 10% reducere pentru ambele persoane
 • PLATA INTEGRALĂ – 5% reducere pentru plata la înscriere

 METODA DE LUCRU

CEDES CD foloseşte metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacţiunea directă, activă şi constructivă dintre participanţi şi formatori. Dintre metodele şi instrumentele folosite menţionăm: expunere, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, materiale audio-video, dezbateri, simulări, exerciţii şi aplicaţii practice (după caz).

 COMPETENŢE PROFESIONALE 

 • Dezvoltarea pregătirii profesionale
 • Munca în echipă
 • Utilizarea calculatorului
 • Comunicarea interpersonală
 • Comunicarea în limba modernă
 • Organizarea activităţii agenţiei
 • Coordonarea departamentelor din subordine
 • Controlul întocmirii şi realizării planurilor financiare
 • Asigurarea protecţiei mediului
 • Asigurarea protecţiei turiştilor
 • Dirijarea programului de marketing
 • Promovarea imaginii şi a produselor agenţiei de turism
 • Dezvoltarea afacerii
 • Reprezentarea agenţiei în relaţiile cu terţii
 • Implementarea politicii de personal
 • Îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor
 • Implementarea schimbărilor în organizaţie

 DESPRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Examenul de absolvire constă într-un test scris şi susţinerea unui proiect realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA ACEST CURS

  secretariat@cedes-cd.ro, contact@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650