DIRECTOR RESTAURANT

Tip curs : formare managerială (6 luni)

Înscrie-te la acest curs pentru a beneficia de un program de pregătire profesionist în domeniu de la specialişti cu o bogată experienţă, care îţi vor împărtăşi principii şi tehnici moderne de management pentru reuşita totală, în conformitate cu noile tendinţe ale pieţei restaurantelor.

CERTIFICARE CURS

Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.

Programul este certificat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale, cu avizul de specialitate de la Ministerul Turismului.

 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere: minim învăţământ liceal finalizat prin examen de bacalaureat, calificare 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copii acte de studii
 • CV

 TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Formalităţile de înscriere
 • Activitatea de curs (teoretică şi practică)
 • Suportul de curs
 • Fişele de lucru
 • Examenul de absolvire
 • Eliberarea certificatului de absolvire, recunoscut de MT, MMJS şi MEN

REDUCERI DE FIDELIZARE

*reducerile se aplică doar în Bucureşti şi nu se cumulează

 • Pentru STUDENŢI – 10% reducere, în baza legitimaţiei de student sau a cardului ISIC
 • Pentru foşti CURSANŢI – 15% reducere
 • VINO CU UN PRIETEN – 10% reducere pentru ambele persoane
 • PLATA INTEGRALĂ – 5% reducere pentru plata la înscriere

 METODA DE LUCRU

CEDES CD foloseşte metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacţiunea directă, activă şi constructivă dintre participanţi şi formatori. Dintre metodele şi instrumentele folosite menţionăm: expunere, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, materiale audio-video, dezbateri, simulări, exerciţii şi aplicaţii practice (după caz).

 COMPETENŢE PROFESIONALE 

 • Comunicarea interpersonală
 • Comunicarea într-o limbă străină
 • Munca în echipă
 • Dezvoltarea profesională
 • Utilizarea calculatorului
 • Organizarea activităţii
 • Controlul respectării reglementărilor legale specifice
 • Coordonarea întocmirii şi realizării planurilor financiare
 • Promovarea imaginii şi serviciilor organizaţiei
 • Coordonarea activităţii organizaţiei
 • Dezvoltarea afacerii
 • Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor
 • Reprezentarea organizaţiei în relaţiile cu terţii

 DESPRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Examenul de absolvire constă într-un test scris şi susţinerea unui proiect realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA ACEST CURS

  secretariat@cedes-cd.ro, contact@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650;