FORMATOR

Tip curs : perfecționare (2 săptămâni)

Modul în care o informaţie este structurată şi livrată unui viitor formator este cheia succesului ulterior al acestuia.  Un formator performant are o bună pregătire tehnică în domeniul în care livrează programul de formare, este dinamic şi energic, motivează şi inspiră audienţa. Cursul de Formator te ajută să dobândeşti aceste calităţi, alături de capacitatea de a pregăti, a efectua, a evalua şi a promova activitatea de formare.

CERTIFICARE CURS

Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.

Programul este certificat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscrierestudii superioare finalizate prin examen de licenţă

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos)
 • Cazier judiciar
 • CV

 TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Formalităţile de înscriere
 • Activitatea de curs (teoretică şi practică)
 • Suportul de curs
 • Fişele de lucru
 • Examenul de absolvire
 • Eliberarea certificatului de absolvire, recunoscut de MMJS şi MEN

REDUCERI DE FIDELIZARE

*reducerile se aplică doar în Bucureşti şi nu se cumulează

 • Pentru STUDENŢI – 10% reducere, în baza legitimaţiei de student sau a cardului ISIC
 • Pentru foşti CURSANŢI – 15% reducere
 • VINO CU UN PRIETEN – 10% reducere pentru ambele persoane
 • PLATA INTEGRALĂ – 5% reducere pentru plata la înscriere

 METODA DE LUCRU

CEDES CD foloseşte metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacţiunea directă, activă şi constructivă dintre participanţi şi formatori. Dintre metodele şi instrumentele folosite menţionăm: expunere, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, materiale audio-video, dezbateri, simulări, exerciţii şi aplicaţii practice (după caz).

 COMPETENŢE PROFESIONALE 

 • Respectarea legislaţiei specifice
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Asigurarea calităţii activităţii
 • Pregătirea programului/ stagiului de formare
 • Pregătirea formării practice
 • Realizarea activităţilor de formare
 • Evaluarea participanţilor la formare
 • Evaluarea programului/ stagiului de formare

 DESPRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Examenul de absolvire constă într-un test scris şi susţinerea unui proiect realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare sub îndrumarea formatorilor.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA ACEST CURS

  secretariat@cedes-cd.roturism@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650;