GHID DE TURISM

Tip curs : calificare (6 luni) in conformitate cu noul standard ocupațional, aprobat in luna noiembrie 2023

Autorizaţie seria B nr. 0014183, înmatriculat în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 40/8509/22.12.2023

Îţi place să călătoreşti, să explorezi noi destinaţii turistice să cunoşti istoria şi cultura locală, oamenii şi obiceiurile acestora? Vrei să-ţi construieşti o carieră în turism?

Acesta este primul pas pentru obținerea atestatului de ghid de turism în conformitate cu ordinul MEAT nr. 180/2023.

CERTIFICARE CURS

Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.

Programul este certificat de Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale şi Ministerul Educaţiei, cu avizul de specialitate al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului.

 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere: minim învăţământ general obligatoriu

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • CV

 TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Formalităţile de înscriere
 • Activitatea de curs (teoretică şi practică)
 • Suportul de curs
 • Examenul de absolvire
 • Eliberarea certificatului de calificare, recunoscut de MEAT, MMSS şi ME

REDUCERI DE FIDELIZARE

*reducerile se aplică doar în Bucureşti şi nu se cumulează

 • Pentru STUDENŢI – 10% reducere, în baza legitimaţiei de student sau a cardului ISIC
 • Pentru foşti CURSANŢI – 15% reducere
 • VINO CU UN PRIETEN – 10% reducere pentru ambele persoane
 • PLATA INTEGRALĂ – 5% reducere pentru plata la înscriere

 METODA DE LUCRU

CEDES CD foloseşte metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacţiunea directă, activă şi constructivă dintre participanţi şi formatori. Dintre metodele şi instrumentele folosite menţionăm: expunere, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, materiale audio-video, dezbateri, simulări, exerciţii şi aplicaţii practice (după caz).

 COMPETENŢE PROFESIONALE

 • Cunoaşterea reglementărilor referitoare la sănătate şi securitate în muncă, la situaţii de urgenţă şi la protecţia mediului aplicabile în activitatea agenţiei de turism
 • Cunoaşterea legislaţiei generale în domeniul turismului şi specifice în activitatea de turism
 • Comunicarea interpersonală
 • Lucrul în echipă în agenţia de turism
 • Competenţe de bază în geografia turismului
 • Întocmirea schiţei primare a activităţilor turistice
 • Oferirea informaţiilor de interes turistic
 • Asigurarea unui climat favorabil turiştilor
 • Coordonarea activităţii turistice
 • Derularea activităţilor administrative
 • Întocmirea programelor opţionale
 • Gestionarea fondurilor alocate activităţii
 • Elaborarea raportului final

 DESPRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Examenul de absolvire constă într-un test scris şi susţinerea unui proiect realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA ACEST CURS

  secretariat@cedes-cd.ro, contact@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650;