GHID NAȚIONAL DE TURISM (TOUR-OPERATOR)

Tip curs : specializare (5 săptămâni)

Îţi place să călătoreşti, să cunoşti istoria şi cultura, oamenii şi obiceiurile acestora? Ai spirit de aventură şi îţi doreşti să ajungi în cele mai îndepărate  colţuri ale lumii? Urmează-ţi visul şi înscrie-te la specializarea de Ghid Naţional de Turism.

CERTIFICARE CURS

Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.

Programul este certificat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale, cu avizul de specialitate de la Ministerul Turismului.

 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere:

 • diplomă de bacalaureat
 • certificat de calificare curs agent de turism-ghid sau certificat de competenţe profesionale ghid de turism
 • certificat de competenţă lingvistică

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • Copie certificat calificare/ certificat de competenţe profesionale ghid de turism
 • Certificat competenţă lingvistică
 • Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos-apt pentru profesia Ghid national de turism)
 • Cazier judiciar
 • CV

 TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Formalităţile de înscriere
 • Activitatea de curs (teoretică şi practică)
 • Suportul de curs
 • Fişele de lucru
 • Examenul de absolvire
 • Eliberarea certificatului de absolvire, recunoscut de MT, MMJS şi MEN

REDUCERI DE FIDELIZARE

*reducerile se aplică doar în Bucureşti şi nu se cumulează

 • Pentru STUDENŢI – 10% reducere, în baza legitimaţiei de student sau a cardului ISIC
 • Pentru foşti CURSANŢI – 15% reducere
 • VINO CU UN PRIETEN – 10% reducere pentru ambele persoane
 • PLATA INTEGRALĂ – 5% reducere pentru plata la înscriere

 METODA DE LUCRU

CEDES CD foloseşte metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacţiunea directă, activă şi constructivă dintre participanţi şi formatori. Dintre metodele şi instrumentele folosite menţionăm: expunere, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, materiale audio-video, dezbateri, simulări, exerciţii şi aplicaţii practice (după caz).

 COMPETENŢE PROFESIONALE 

 • Asigurarea formalităţilor la trecerea frontierei
 • Promovarea patrimoniului cultural naţional şi universal
 • Promovarea potenţialului turistic naţional şi internaţional
 • Întocmirea programelor opţionale
 • Asigurarea unui climat favorabil turiştilor în cadrul grupului
 • Elaborarea raportului acţiunii turistice
 • Asigurarea sănătăţii şi securităţii turiştilor
 • Asigurarea respectării normelor de protecţie a mediului

 DESPRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Examenul de absolvire constă într-un test scris şi susţinerea unui proiect realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA ACEST CURS

  secretariat@cedes-cd.ro, contact@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650