MANAGER PROIECT

Tip curs : perfecționare (2 săptămâni)

Vrei să ştii cât mai multe despre liniile de finanţare şi fondurile alocate, de la accesare până la implementarea şi finalizarea unui proiect? Participând la acest curs vei învăţa să-ţi structurezi ideea de proiect şi să identifici sursele optime de finanţare, mărindu-ţi astfel şansele ca proiectul depus de tine să fie unul câştigător. Cursul oferă resurse valoroase bazate pe experienţă şi competenţe de scriere, coordonare, monitorizare, evaluare şi raportare. Aplicaţiile practice urmăresc tematica cursului şi se axează pe elaborarea documentelor cheie din dosarul managerului de proiect.

CERTIFICARE CURS

Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.

Programul este certificat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi este autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere: studii superioare în orice domeniu finalizate prin examen de licenţă

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • CV

 TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Formalităţile de înscriere
 • Activitatea de curs (teoretică şi practică)
 • Suportul de curs
 • Fişele de lucru
 • Examenul de absolvire
 • Eliberarea certificatului de absolvire ANC, recunoscut de MMJS şi MEN

REDUCERI DE FIDELIZARE

*reducerile se aplică doar în Bucureşti şi nu se cumulează

 • Pentru STUDENŢI – 10% reducere, în baza legitimaţiei de student sau a cardului ISIC
 • Pentru foşti CURSANŢI – 15% reducere
 • VINO CU UN PRIETEN – 10% reducere pentru ambele persoane
 • PLATA INTEGRALĂ – 5% reducere pentru plata la înscriere

 METODA DE LUCRU

CEDES CD foloseşte metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacţiunea directă, activă şi constructivă dintre participanţi şi formatori. Dintre metodele şi instrumentele folosite menţionăm: expunere, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, materiale audio-video, dezbateri, simulări, exerciţii şi aplicaţii practice (după caz).

 COMPETENŢE PROFESIONALE 

 • Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
 • Stabilirea scopului proiectului
 • Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
 • Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
 • Managementul calităţii proiectului
 • Managementul echipei de proiect
 • Managementul comunicării în cadrul unui proiect
 • Managementul riscurilor
 • Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect

 DESPRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Examenul de absolvire constă într-un test scris şi susţinerea unui proiect realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare sub îndrumarea formatorilor.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA ACEST CURS

Înscrierea se poate face direct la sediul CEDES CD din str.Turturelelor, nr.11A (Phoenicia Bussines Center) sau accesând butonul

Pentru detalii sau informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi :

   cursuri@cedes-cd.roturism@cedes-cd.rooffice@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650; 0755.119.842