OSPĂTAR (CHELNER)

VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE

Tip curs : calificare (6 luni)

A fi ospătar profesionist presupune mai mult decât servirea corectă a preparatelor şi băuturilor: este esenţial să-i asiguri clientului o experienţă plăcută care îl va determina să revină. Cursul de ospătar te va ajuta să dobândeşti dexteritatea şi competenţele necesare practicării acestei nobile ocupaţii, contribuind astfel la creşterea calităţii serviciilor oferite în industria ospitalităţii.

CERTIFICARE CURS

Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.

Programul este certificat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere: minim studiile corespunzătoare învăţământului obligatoriu

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos)
 • CV

 TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Formalităţile de înscriere
 • Activitatea de curs (teoretică şi practică)
 • Suportul de curs
 • Fişele de lucru
 • Examenul de absolvire
 • Eliberarea certificatului de calificare, recunoscut de MT, MMJS şi MEN

REDUCERI DE FIDELIZARE

*reducerile se aplică doar în Bucureşti şi nu se cumulează

 • Pentru STUDENŢI – 10% reducere, în baza legitimaţiei de student sau a cardului ISIC
 • Pentru foşti CURSANŢI – 15% reducere
 • VINO CU UN PRIETEN – 10% reducere pentru ambele persoane
 • PLATA INTEGRALĂ – 5% reducere pentru plata la înscriere

 METODA DE LUCRU

CEDES CD foloseşte metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacţiunea directă, activă şi constructivă dintre participanţi şi formatori. Dintre metodele şi instrumentele folosite menţionăm: expunere, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, materiale audio-video, dezbateri, simulări, exerciţii şi aplicaţii practice (după caz).

 COMPETENŢE PROFESIONALE 

 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Efectuarea muncii în echipă
 • Aplicarea NPM şi PSI
 • Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat
 • Organizarea locului de muncă
 • Încasarea contravalorii serviciilor oferite
 • Pregătirea locului de servire pentru o nouă comandă
 • Preluarea comenzilor clienţilor
 • Servirea preparatelor culinare şi a băuturilor

 DESPRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Examenul de absolvire constă într-un test scris şi susţinerea unui proiect realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare sub îndrumarea formatorilor.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA ACEST CURS

  secretariat@cedes-cd.roturism@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650;