RECEPȚIONER DE HOTEL

Tip curs : calificare (6 luni)

Autorizaţie seria B, nr. 0014023, înmatriculat în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 40/4953/08.08.2023

Recepția reprezintă inima unei unități de cazare, de atitudinea și profesionalismul recepționerilor depinzând în cea mai mare măsură atât prima impresie creată oaspeților, cât și feedbackul pe care aceștia îl vor transmite despre sejurul în locația respectivă. Prin urmare, calitatea serviciilor prestate de aceștia determină în mare măsură imaginea unității de cazare.

Uniformă și ținută impecabile, servicii ireproşabile, discreţie, atenţie la detalii, amabilitate şi promptitudine sunt doar câteva dintre cele mai importante calități pe care orice trebuie să le deţină un recepționer. Urmând cursul nostru, poţi învăţa şi tu cum să devii un bun profesionist în domeniu.

CERTIFICARE CURS

Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.

Programul este certificat de Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale şi Ministerul Educaţiei.

 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere: minim studiile corespunzătoare învăţământului obligatoriu 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • Competențe lingvistice
 • Competențe digitale
 • CV

 TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Formalităţile de înscriere
 • Activitatea de curs (teoretică şi practică)
 • Suportul de curs
 • Fişele de lucru
 • Examenul de absolvire
 • Eliberarea certificatului de calificare, recunoscut de MT, MMSS şi ME

REDUCERI DE FIDELIZARE

*reducerile se aplică doar în Bucureşti şi nu se cumulează

 • Pentru STUDENŢI – 10% reducere, în baza legitimaţiei de student sau a cardului ISIC
 • Pentru foşti CURSANŢI – 15% reducere
 • VINO CU UN PRIETEN – 10% reducere pentru ambele persoane
 • PLATA INTEGRALĂ – 5% reducere pentru plata la înscriere

 METODA DE LUCRU

CEDES CD foloseşte metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacţiunea directă, activă şi constructivă dintre participanţi şi formatori. Dintre metodele şi instrumentele folosite menţionăm: expunere, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, materiale audio-video, dezbateri, simulări, exerciţii şi aplicaţii practice (după caz).

 COMPETENŢE PROFESIONALE 

 • Comunicarea eficientă în cadrul unei unități de cazare
 • Lucrul în echipă în recepția unității de cazare
 • Gestionarea reclamațiilor clienților
 • Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă și a reglementărilor în domeniul situațiilor de urgență specifice turismului
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului în domeniul turismului
 • Aplicarea noțiunilor de bază despre organizarea activității în recepția unei unități de cazare
 • Gestionarea rezervărilor spațiilor de cazare
 • Efectuarea operațiunilor de pregătire a primirii clientului şi a celor specifice sosirii acestuia (check-in)
 • Efectuarea activităților specifice sejurului clientului
 • Efectuarea operațiunilor legate de plecarea clienților (check-out)
 • Gestionarea evidenței operative şi financiare a activității din cadrul recepției unei unități de cazare
 • Aplicarea noțiunilor de bază despre comportament profesional și psihologia consumatorului specifice domeniului turismului
 • Promovarea serviciilor proprii unității de cazare

 DESPRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Examenul de absolvire constă într-un test scris şi susţinerea unui proiect realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare sub îndrumarea formatorilor.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA ACEST CURS

  secretariat@cedes-cd.roturism@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650;