NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ

Program de instruire

 

Avizat de către Ministerul Educaţiei Naţionale – aviz nr. 34699/2018

Avizat de către Ministerul Sănătăţii – aviz nr. 30485/2018

MODULUL 1: Servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor, inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor.

TEMATICĂ

 • însuşirea noţiunilor teoretice privind riscurile pentru sănătatea populaţiei în relaţie cu calitatea alimentelor
 • însuşirea noţiunilor teoretice şi practice privind igiena unităţilor de producţie, desfacere, depozitare, alimentaţie publică şi colectivă, a mijloacelor de transport
 • însuşirea noţiunilor teoretice şi practice privind protecţia personalului încadrat
 • însuşirea legislaţiei sanitare în domeniu

  CUI SE ADRESEAZĂ

NIVELE DE PREGĂTIRE:

 • Nivelul I: managerilor, şefilor de secţie, directorilor pentru asigurarea calităţii etc., din unităţile cu profil alimentar (producţie, comercializare, depozitare, transport) şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă.
 • Nivelul II: operatorilor din industria alimentară şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă şi vânzătorilor în funcţie de tipul de activitate (lapte şi produse lactate, carne şi preparate din carne şi peşte, pâine şi produse de panificaţie, zahăr şi produse zaharoase etc.)
 • Nivelul III: personalului de îngrijire din sectorul alimentar şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă

MODULUL 2: Servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare (hoteluri, moteluri, cabane, etc.)

TEMATICĂ

 • însuşirea noţiunilor teoretice şi practice privind prevenirea transmiterii şi multiplicării germenilor în unităţile de asistenţă medicală
 • însuşirea noţiunilor teoretice şi practice privind profilaxia infecţiilor nosocomiale
 • însuşirea noţiunilor teoretice şi practice privind asigurarea unor condiţii de mediu fără risc pentru personal, bolnavi şi alte categorii

  CUI SE ADRESEAZĂ

 • personalului de îngrijire din unităţile de asistenţă medicală, colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare

MODULUL 3: Producţia şi distribuţia apei potabile, inclusiv a apei potabile îmbuteliate

TEMATICĂ

 • noţiuni teoretice privind riscurile pentru sănătatea populaţiei în relaţie cu calitatea apei potabile
 • noţiuni teoretice şi practice privind cerinţele de igienă pentru unităţile de producţie, îmbuteliere, transport, stocare, distribuţie şi pentru materiale şi reactivii în contact cu apa
 • noţiuni teoretice şi practice privind protecţia personalului încadrat
 • legislaţia sanitară în domeniu

   CUI SE ADRESEAZĂ

NIVELE DE PREGĂTIRE:

 • Nivelul I: managerilor, şefilor de secţie, directorilor pentru asigurarea calităţii etc., din unităţile de producere şi distribuţie a apei potabile, inclusiv îmbuteliate
 • Nivelul II: operatorilor din unităţile de producţie şi distribuţie a apei potabile inclusiv apa potabilă îmbuteliată
 • Nivelul III: personalului de întreţinere şi reparaţii din unităţile de producţie şi distribuţie a apei potabile inclusiv apa potabilă îmbuteliată.

MODULUL 4: Servicii de îngrijire corporală

TEMATICĂ

 • cunoaşterea şi aplicarea noţiunilor generale privind clasificarea unităţilor prestatoare de servicii
 • cunoaşterea şi respectarea cerinţelor de igienă pentru funcţionarea unităţilor prestatoare de servicii
 • însuşirea noţiunilor privind riscul pe sănătate în relaţie cu condiţiile din unităţile prestatoare de servicii
 • noţiuni de igienă personală
 • folosirea corectă a substanţelor utilizate la dezinfecţie, curăţenie şi dezinsecţie

  CUI SE ADRESEAZĂ

 • personalului ce oferă servicii de îngrijire corporală

MODULUL 5: Servicii tip dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare

TEMATICĂ

 • noţiuni privind importanţa acestor servicii pentru asigurarea unui mediu fără risc pentru sănătate
 • noţiuni privind aplicarea tehnicilor corecte în serviciile de curăţenie
 • noţiuni privind personalul care lucrează în unităţile de asistenţă sanitară: particularităţi ale acestor activităţi în unităţile de profil şi aspecte legislative în domeniu

  CUI SE ADRESEAZĂ

 • personalului ce oferă servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare

CUM MĂ ÎNSCRIU LA ACEST PROGRAM

secretariat@cedes-cd.ro , marketing@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650;