RECEPŢIONER DE HOTEL

 CONDIŢII DE INSCRIERE ŞI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere:

 • minim învăţământ general obligatoriu
 • dovada activităţii, din care să reiasă că persoana a lucrat/ a colaborat/ a efectuat un stagiu de practică într-o unitate de cazare clasificată, având şi atribuţii de recepţioner de hotel, pe o perioadă de minim 6 luni (ex: contract de muncă, adeverinţă de vechime, adeverinţă de practică etc.)

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • CV

 TAXA DE EVALUARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Procesul de evaluare a competenţelor profesionale
 • Eliberarea certificatului de competenţe profesionale recunoscut de MT, MMJS şi MEN

 COMPETENŢE PROFESIONALE EVALUATE

 • Comunicarea eficientă la locul de muncă
 • Munca în echipă
 • Aplicarea NPM şi NPSI
 • Organizarea locului de muncă
 • Promovarea imaginii hotelului
 • Asigurarea efectuării plăţilor
 • Efectuarea de operaţii specifice pentru sosirea şi plecarea clienţilor
 • Oferirea de servicii hoteliere către client
 • Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor

CUM MĂ ÎNSCRIU LA PROCESUL DE EVALUARE

Înscrierea se poate face direct la sediul CEDES CD din str.Turturelelor, nr.11A (Phoenicia Bussines Center) sau accesând butonul

Pentru detalii sau informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi :

   turism@cedes-cd.rooffice@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650; 0755.119.842