RECEPŢIONER DE HOTEL

 CONDIŢII DE INSCRIERE ŞI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere:

 • minim învăţământ general obligatoriu
 • dovada activităţii, din care să reiasă că persoana a lucrat/ a colaborat/ a efectuat un stagiu de practică într-o unitate de cazare clasificată, având şi atribuţii de recepţioner de hotel, pe o perioadă de minim 6 luni (ex: contract de muncă, adeverinţă de vechime, adeverinţă de practică etc.)

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • CV

 TAXA DE EVALUARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Procesul de evaluare a competenţelor profesionale
 • Eliberarea certificatului de competenţe profesionale recunoscut de MT, MMJS şi MEN

 COMPETENŢE PROFESIONALE EVALUATE

 • Comunicarea eficientă la locul de muncă
 • Munca în echipă
 • Aplicarea NPM şi NPSI
 • Organizarea locului de muncă
 • Promovarea imaginii hotelului
 • Asigurarea efectuării plăţilor
 • Efectuarea de operaţii specifice pentru sosirea şi plecarea clienţilor
 • Oferirea de servicii hoteliere către client
 • Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor

CUM MĂ ÎNSCRIU LA PROCESUL DE EVALUARE

  evaluare@cedes-cd.rooffice@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650; 0755.119.842