MANAGER ÎN ACTIVITATEA DE TURISM

Tip curs : formare managerială (6 luni)

Piaţa turistică reprezintă o provocare pentru managerii din turism, cunoscând noi tendinţe şi dezvoltând noi profile ale turiştilor din ce în ce mai exigenţi. Înscriindu-te la acest curs vei învăţa cum să dezvolţi o afacere de succes în turism, prin poziţionarea pe piaţă, dezvoltarea produselor turistice specifice şi oferirea de servicii turistice de calitate, în conformitate cu noile tendinţe ale pieţei turistice naţionale şi internaţionale. De asemenea, după absolvire, vei avea dreptul legal să conduci orice afacere în domeniul turismului (activităţi de cazare şi alimentaţie publică pentru turişti, activităţi specifice agenţiilor de turism), oriunde în Europa, dar nu numai.

CERTIFICARE CURS

Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.

Programul este certificat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale, cu avizul de specialitate de la Ministerul Turismului.

 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere: studii superioare în orice domeniu finalizate prin examen de licenţă

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • CV

 TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Formalităţile de înscriere
 • Activitatea de curs (teoretică şi practică)
 • Suportul de curs
 • Fişele de lucru
 • Examenul de absolvire
 • Eliberarea certificatului de absolvire, recunoscut de Ministerul Turismului, Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale

REDUCERI DE FIDELIZARE

*reducerile se aplică doar în Bucureşti şi nu se cumulează

 • Pentru STUDENŢI – 10% reducere, în baza legitimaţiei de student sau a cardului ISIC
 • Pentru foşti CURSANŢI – 15% reducere
 • VINO CU UN PRIETEN – 10% reducere pentru ambele persoane
 • PLATA INTEGRALĂ – 5% reducere pentru plata la înscriere

 METODA DE LUCRU

CEDES CD foloseşte metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacţiunea directă, activă şi constructivă dintre participanţi şi formatori. Dintre metodele şi instrumentele folosite menţionăm: expunere, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, materiale audio-video, dezbateri, simulări, exerciţii şi aplicaţii practice (după caz).

 COMPETENŢE PROFESIONALE 

 • Rezolvarea problemelor complexe
 • Comunicarea interactivă
 • Comunicarea în limbă străină
 • Dezvoltarea continuă a potenţialului propriu
 • Activitatea în echipă
 • Utilizarea tehnicii informatice
 • Planificarea activităţilor unităţii
 • Conducerea proceselor pentru ameliorarea continuă a calităţii în unitate
 • Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi a protecţiei mediului
 • Conducerea compartimentelor operaţionale şi funcţionale ale unităţii
 • Coordonarea administrării resurselor umane
 • Fundamentarea şi implementarea programelor de marketing
 • Coordonarea activităţilor realizate prin furnizori şi parteneri
 • Gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare
 • Adaptarea la cerinţele pieţei prin promovarea inovaţiei şi a schimbării în unitate
 • Asigurarea sistemului de organizare funcţională a unităţii
 • Elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii

 DESPRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Examenul de absolvire constă într-un test scris şi susţinerea unui proiect realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare sub îndrumarea formatorilor.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA ACEST CURS

   secretariat@cedes-cd.roturism@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650;