TRAINING CALITATE

PROGRAM DE PREGĂTIRE ÎN  DOMENIUL CALITĂȚII SERVICIILOR TURISTICE

Prin parteneriatul cu Asociaţia Naţională pentru Calitatea Serviciilor din Turism – ANCST, CEDES CD este în prezent singurul furnizor de formare profesională care întruneşte condiţiile legale pentru organizarea  programului de pregătire în domeniul calităţii serviciilor turistice, obligatoriu conform prevederilor Ordinul Preşedintelui ANT nr. 65/2013

CERTIFICARE CURS

Programul de pregătire are avizul autorităţii de reglementare, conform specificaţiilor Ordinului Preşedintelui ANT nr. 65/2013.

 CUI SE ADRESEAZA

Criteriul 2 din Anexa nr. 7 la Normele Metodologice prevede obligativitatea pentru Hoteluri (5, 4, 3 stele), Moteluri (3 stele), Cabane (3 stele) şi Campinguri (4, 3 stele), Restaurante şi Baruri (5, 4, 3 stele) ca Cel puţin o persoană din conducerea operativă a unei structuri de primire turistică trebuie să facă dovada absolvirii unui program de pregătire în domeniul calităţii serviciilor turistice, realizat de un furnizor de formare profesională autorizat […]”.

 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere: minim învăţământ liceal finalizat prin examen de bacalaureat

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii
 • CV

 TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:

* nu conţine costuri ulterioare ascunse

 • Formalităţile de înscriere
 • Activitatea de curs (teoretică şi practică)
 • Suportul de curs
 • Fişele de lucru
 • Examenul de absolvire
 • Eliberarea diplomei de absolvire, recunoscută de Ministerul Turismului

 METODA DE LUCRU

CEDES CD foloseşte metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacţiunea directă, activă şi constructivă dintre participanţi şi formatori. Dintre metodele şi instrumentele folosite menţionăm: expunere, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, materiale audio-video, dezbateri, simulări, exerciţii şi aplicaţii practice (după caz).

DIN TEMATICA PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE

 • Definirea conceptului de calitate în turism
 • Dezvoltarea unei politici privind calitatea serviciilor turistice pentru satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor turiştilor
 • Instrumente şi tehnici de lucru pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice
 • Recomandări ale OMT privind calitatea în turism
 • Managementul plângerilor şi reclamaţiilor – componente esenţiale pentru asigurarea calităţii serviciilor turistice

CUM MĂ ÎNSCRIU LA ACEST CURS

  secretariat@cedes-cd.roturism@cedes-cd.ro

   021.312.20.91, 0728.878.650;