Povestea CEDES Cercetare-Dezvoltare începe în anul 2006 când, preocupați de dorinţa de a ajuta oamenii şi companiile să se dezvolte (crez care ne-a ghidat activitatea în anii ce au urmat), contribuind astfel, în măsura puterilor noastre, la dezvoltarea turismului şi implicit a economiei naţionale, ne-am asumat sarcina de a forma o resursă umană calificată şi performantă în acest sector. Peste 9000 de persoane formate în anii ce au urmat ne confirmă că pariul nostru a fost unul de succes, astăzi fiind identificaţi drept principalul furnizor de formare profesională în domeniul turismului.

Încă de la început am contribuit activ la reintegrarea persoanelor aflate în situaţii de risc pe piaţa muncii, inclusiv prin dezvoltarea de măsuri active de ocupare a forţei de muncă, şi am adoptat o poziţie fermă cu privire la necesitatea promovării învăţării pe tot parcursul vieţii în scopul stimulării competitivităţii economice. Prin urmare, toate programele de pregătire profesională, derulate de-a lungul timpului, au fost concepute astfel încât să producă un impact social deosebit, pe termen scurt, mediu şi lung, oferind formare la standarde europene, adaptată la cerinţele existente pe piaţa muncii internă şi internaţională.

Deoarece credem cu tărie că dezvoltarea României ca destinaţie turistică, recunoscută la nivel internaţional, este strâns legată de necesitatea asigurării de standarde de calitate performante în domeniul turismului, în anul 2007 am readus la viaţă prima asociaţie non-profit de profil din România – Asociaţia Naţională pentru Calitatea Serviciilor din Turism (ANCST), fapt care ne-a adus recunoaşterea de către Ministerul Turismului ca unic furnizor autorizat din România pentru programul de pregătire în domeniul calităţii serviciilor turistice.

Misiunea CEDES CD este să oferim clienţilor noştri servicii dedicate, la cele mai înalte standarde de calitate, atât prin programele de formare profesională continuă şi procesele de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, cât şi prin serviciile personalizate precum pachetele de training-uri şi activităţile de consultanţă. Întreaga noastră activitate porneşte de la cele 5 valori asumate la nivel de companie, împărtăşite de fiecare membru al echipei: orientare către client, calitate, excelenţă, performanţă şi inovare.

Nucleul dur al echipei noastre este format din oameni deschişi, motivaţi, pasionaţi şi implicaţi. În jurul acestuia am atras formatori, evaluatori de competenţe profesionale şi specialişti cu o vastă experienţă teoretică şi practică (peste 10 ani de activitate susţinută), naţională şi internaţională, în turism şi domeniile conexe, dar nu numai. Experții CEDES CD reprezintă totodată şi o importantă resursă a Comitetului Sectorial Turism, Hoteluri, Restaurante.

Ne-am dorit ca CEDES CD să reprezinte mai mult decât un actor implicat în dezvoltarea resurselor umane şi ne-am asumat rolul de formator de opinie, implicându-ne activ şi prin parteneriate la nivelul patronatelor și asociaţiilor reprezentative în sectorul turism, hoteluri, restaurante (FPTR, ANTREC, ANCST, APFFPR şi altele).

Nu în ultimul rând, prin activitatea noastră în cadrul unor proiecte cu finanţare externă am dovedit că suntem un partener de încredere, capabil să gestioneze importante resurse financiare, materiale şi umane.

 

Vă aşteptăm cu drag să lucrăm împreună!

 

Echipa CEDES CD